ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Náborové akce mládeže

Výkonný výbor ČKA schválil v rámci kampaně Pojď hrát kuželky podporu oddílům při náborových akcích mládeže.

Pojď hrát kuželky VV ČKA se rozhodl finančně podpořit „dny otevřených dveří“ na kuželnách. Pokud oddíl plánuje náborovou akci pro děti a mládež do 18 let, je potřeba zaslat s předstihem datum a čas konání a po jejím ukončení doplnit žádost fotodokumentací a seznamem zúčastněných. Po splnění podmínek bude mít oddíl nárok na proplacení finančního příspěvku.

VV ČKA schválil následující příspěvky: v případě náboru do 10 osob 1000 Kč, od 11 do 20 osob 2000 Kč, od 21 do 30 osob 3000 Kč a nad 31 osob 4000 Kč. Termíny pro uskutečnění náborových akcí musí být do konce listopadu 2017. Jeden oddíl může uspořádat i více akcí v různé termíny, v takovém případě se osoby sčítají. To znamená, že v konečném vyúčtování může jeden klub obdržet částku dle všech zúčastněných osob jen jednou. Např. pokud klub uspořádá jednu akci v září, kde bude účast 20 osob a druhou v říjnu, kam přijde 25 osob, dohromady je to 45 osob a nárok na příspěvek 4000 Kč.

Před konáním akce je nutno vyplnit formulář a po jejím skončení zaslat na e-mail pojdhrat@kuzelky.cz fotodokumentaci a seznam zúčastněných na podpisovém archu (PDF, 428 kB). Seznam bude obsahovat jméno, příjmení, rok narození a podpis každého účastníka.

Kontaktní osobou je předsedkyně Komise mládeže ČKA Ludmila Johnová, která zodpoví případné dotazy (kontaktní informace v sekci ČKA).

K propagaci této akce nabízíme ke stažení plakát, který si můžete vytisknout, vyplnit datum a místo konání a vyvěsit např. ve školách, jiných sportovištích či dalších vhodných místech. Zkusit můžete komunikaci i přímo se školami prostřednictvím učitelů tělesné výchovy, kteří si mohou přijít zahrát kuželky s žáky a studenty přímo v rámci výuky. Plakát musí být také umístěn na viditelném místě přímo na kuželně, kde se bude akce konat (nutno doložit ve fotodokumentaci). Pokud je to možné, je vhodné pustit účastníkům náborové akce také propagační video Pojď hrát kuželky, které je dostupné na adrese https://youtu.be/sGhShR9sMfM.

Datum: 5. 9. 2017 | Sekce: Mládež | Autor: Petr Streubel